Disclaimer

Disclaimer voor www.realdealz.nl 

Roos van der Vlugt, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.realdealz.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Roos van der Vlugt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.realdealz.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Roos van der Vlugt.

Beperkte aansprakelijkheid

Roos van der Vlugt spant zich in om de inhoud van www.realdealz.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.realdealz.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Roos van der Vlugt.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.realdealz.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.realdealz.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Roos van der Vlugt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Roos van der Vlugt.
De inhoud van www.realdealz.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.